İlçemizde kurulu ve faaliyetlerini sürdürmekte olan derneklerin, her yıl nisan ayı sonuna kadar vermek zorunda oldukları Dernek Beyannameleri 30 Nisan 2017 tarihine kadar ,Dernek Başkanlarına verilen DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) kullanıcı kodu ve şifresi ile Dernekler Dairesi Başkanlığının (www.dernekler.gov.tr./derbis) üzerinden verilecektir.
Beyannamelerin, Kağıt ortamında Kaymakamlığa verilmesine gerek yoktur.
    30 Nisan 2017 tarihine kadar beyanname vermeyen dernekler hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanununun  32.Mad. ( l)   bendine göre idari para cezası uygulanacağının unutulmaması, bildirim süresine dikkat edilmesi gerekmektedir.